Home / Breaking News / ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

ประชุมสรุปรายงานผลการดำเเนินงานในรอบ 12 เดือน

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สพป.อุดรธานี โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้มีการจัดประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2556 และทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*