Home / Breaking News / ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมถิรธัมโม สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุม รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*