Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน สพป.อุดรธานี เขต 4
ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*