Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ ประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้ง 1/2557 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี จรรยา พาบุ ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยนายไพโรจน์  สองเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือเข้าร่วมประชุมด้วย

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*