Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสังกัดสพป.อุดรธานี  เขต  ๔

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*