Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิทยา  ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีตัวแทนจากประธานกลุ่มเครื่อข่าย 13 กลุ่ม ผู้แทนจากประชาชน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพียงกัน

 

รวมรูปทั้งหมด Click

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*