Home / กิจกรรมแนะนำ / ประชุมคณะกรรมการ สพป.อุดรธานี เขต 4
ประชุมคณะกรรมการ สพป.อุดรธานี เขต 4

ประชุมคณะกรรมการ สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลางของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ห้องประชุมเมตตา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการการทำงาน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*