Home / กิจกรรมแนะนำ / รายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
รายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558

รายงานตัวครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558

 

นายเชื้อ บุญพงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. พร้อมด้วยนายเกิดมี  สอนเมือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานรับรายงานตัวครู้ผู้ช่วยกรณีพิเศษ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุม ถิรธัมโม สพป. อุดรธานี เขต 4

DSCF4045DSCF4055 DSCF4054 DSCF4059 DSCF4069 DSCF4071 DSCF4042 DSCF4039 DSCF4040 DSCF4037 DSCF4035 DSCF4036 DSCF4034 DSCF4028 DSCF4030 DSCF4026 DSCF4023 DSCF3994 DSCF4002 DSCF4004 DSCF4008 DSCF4011 DSCF4018 DSCF4014 DSCF4022 DSCF4025 DSCF4001 DSCF3992 DSCF3988DSCF3980

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*