Home / กิจกรรมแนะนำ / นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4
นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

นายสำราญ อินทนาม รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4

 

 

DSC_5690 DSC_5693 DSC_5694 DSC_5696 DSC_5700 DSC_5702 DSC_5703

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*