Home / กิจกรรมแนะนำ / นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน วันอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4
นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน วันอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4

นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน วันอาเซียน ณ อาคารเอนกประสงค์ สพป. อุดรธานี เขต 4

DSC_0056 DSC_0068 DSC_0072 DSC_0077 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0094 DSC_0100DSC_0002 DSC_0005 DSC_0019 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0063

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*