Home / กิจกรรมแนะนำ / นายวิทยา ประวะโข ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม VDO Conference ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม
นายวิทยา  ประวะโข  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม VDO Conference ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

นายวิทยา ประวะโข ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม VDO Conference ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายวิทยา ประวะโข ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม VDO Conference รับฟังนโยบาย มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 จาก นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*