Home / กิจกรรมแนะนำ / ทอดกฐินสามัคคีและทำบุญฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ สพป.อุดรธานี เขต ๔
ทอดกฐินสามัคคีและทำบุญฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ สพป.อุดรธานี เขต ๔

ทอดกฐินสามัคคีและทำบุญฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่ สพป.อุดรธานี เขต ๔

นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการลูกเสือ นักเรียน ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดตั้งกองกฐินสามัคคี เพื่อจัดหาปัจจัยสมทบ บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิของวัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก บ้านสาครพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม พระภิกษุไม่สามารถพักแรมจำพรรษาได้ และเป็นการทำบุญฉลองอาคาร สพป.อุดรธานี เขต ๔ หลังใหม่ เพื่อเป็นความสิริมงคลได้นิมนต์หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี รับบิณฑบาตพร้อมพระสงฆ์ ๘ รูป ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ก่อนจะสร้างและหล่อหลอมใจสามัคคีร่วมก่อสร้างกองกฐินนั้น เราได้เตรียมงานและออกขอบริจาคน้ำใจจากประชาชนในเขตอำเภอกุดจับ น้ำโสม นายูงและอำเภอบ้านผือ ซึ่งได้ยอดโดยประมาณ 9xx,xxx บาท (เก้าแสนกว่าบาท)  ในนามของ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นยิ่งที่ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์และเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

สำหรับภาพเหตุการณ์นั้น ขอนำเสนอเป็นลำดับวันที่ ดังนี้

รายนามผู้ร่วมสมทบปัจจัยถวายพระงานฉลองอาคารสำนักงานหลังใหม่และทอดกฐิน สพป.อุดรธานี เขต 4 (8-10 พ.ย. 56)

ท้ายสุดนี้ ขออวยพรอวยชัยให้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำบุญกฐินในครั้ง จงมีแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็ง ร่ำรวยร่ำรวย ด้วยเทอญ…สาธุ

 

About ธนาดุล ภูขำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*