Home / กิจกรรมแนะนำ / ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

วันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๑. นางสุนิดา ศุภอักษร ๒. นางปลิดา วิชิตกมลชัย ๓. นางสาวอรอุมา ศิริสุวรรณ์  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมทั้งประชุมชี้แจงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*