Home / กิจกรรมแนะนำ / งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

โดยสถานที่ ที่ใช้จัดแข่งได้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล ต.บ้านผือ 4 โรงเรียน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560

 

About มนตรี จันทะพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*