Home / กิจกรรมแนะนำ / การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

วันที่  ๒๓ เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔
เป็นประธานเปิด  การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันเด็กนักเรียน
จมน้ำ  ณ  สระว่ายน้ำ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*