Home / กิจกรรมแนะนำ / การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พร้อมกันนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ประสบผลสำเร็จ NT ชั้น ป.๓ อันดับ ๑ ของประเทศ (ความสามารถด้านการใช้ภาษา) อันดับ ๓ ของประเทศ และโครงการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๕๖ (ระดับภาค) ผลการประกวด โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา ได้อันดับ ๑ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คะแนน ๘๕ คะแนนเท่ากัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตรมอบให้บุคลากรในครั้งนี้…

ภาพการประชุมผู้บริหาร

ภาพมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

ขอขอบพระคุณ
ศน.ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย
เอื้อเฟื้อภาพถ่าย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*