Home / กิจกรรมแนะนำ

Category Archives: กิจกรรมแนะนำ

Feed Subscription
ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมผู้บริหารวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ตามโ ...

Read More »
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข”

วันที่ ๘ มีนาคม ๖๒ เวลา ๒๐.๐๐น. กิจกรรม ศาสน์แห่งการแบ่งปัน ,เทศนากัณฑ์สุดท้าย(มรณานุสสติ) โครงการอบ ...

Read More »
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้จัดประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าท ...

Read More »
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน ณ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 ตุลาคม 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี นักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน ณ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 ตุลาคม 2561

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสาม ...

Read More »