Home / การดำเนินการสรุปจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 2557

Category Archives: การดำเนินการสรุปจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 2557

Feed Subscription

17 มิถุนายน 2557

17 มิถุนายน 2557

วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  เป็นป ...

Read More »

12 มิถุนายน 2557

12 มิถุนายน 2557

วันที่ 12 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้ ...

Read More »

9 มิถุนายน 2557

9 มิถุนายน 2557

วันที่ 9 มิถุนายน 2557  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บ ...

Read More »