Home / ข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล / จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

About มนตรี จันทะพงษ์

Comments are closed.