[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญโรม ปัญญากุล
ชื่อเล่น :
โรม
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่อยู่ :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Telephone :
0828599404
Email :
rome1963@gmail.com
กลุ่ม / แผนก :
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4 : Webmaster
นายมนตรี จันทะพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT : ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4